Obchodní podmínky

 
Základní ustanovení  
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jbjdesign.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).  

Objednávka a uzavření kupní smlouvy  
Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (J.B.J. Design) vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky. Kupní smlouva nenabyde platnosti pouze v případě, že z naší strany nebyla objednávka potvrzena. O takovém případě budete automaticky upozorněni. K nepotvrzení objednávky by mohlo dojít zejména v případě, že vámi objednaný výrobek není na skladě. Pokud by se měla vyskytnout jakákoli problémová situace s vaší objednávkou, budeme vás bezprostředně kontaktovat. Mirrage si vymezuje právo zrušit objednávky, které nesplňují náležité požadavky. 

Dostupnost zboží  
E-shop je aktualizován tak často, jak je to jen možné. Nemůžeme však ručit, že určitý výrobek bude vždy k dostání. Veškerá nabídka zboží je k dostání po dobu zásob na skladě. Pokud vám nejsme schopni objednané zboží dodat, upozorníme vás následně po přijetí objednávky. V případě, že za zboží bylo již zaplaceno, obratem navrátíme peníze.

Cena zboží a další ujednání  
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo měnit ceny zboží nabízeného v tomto elektronickém obchodě. Cena zboží závazně objednaného kupujícím se rovná ceně tohoto zboží stanovené prodávajícím, tj. provozovatelem tohoto internetového obchodu, k okamžiku obdržení závazné objednávky prodávajícím. J.B.J. Design si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli výrobek, změnit údaje nebo změnit jakýkoli obsah těchto stránek, a to kdykoli a bez předešlého upozornění.

Dodací podmínky  
Standardní dodací lhůta se liší způsobem doručení, který si vybírá kupující. Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím České Pošty a.s. J.B.J. Design neručí za zboží během přepravy a nemůže tak zajistit náhradu škody způsobenou špatným zacházením dopravce. Kupující je povinen přijatou zásilku řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně ohlásit přepravci samotnému. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

Storno objenávky ze strany zákazníka  
Pokud si přejete zrušit objednávku, kontaktujte nás na joldanka@seznam.cz , do dopisu zahrněte: jméno zákazníka, číslo objednávky, datum objednávky. Pokud vaše zboží bylo již odesláno na vaši adresu, řiďte se pokyny z odstavce – Výměna / vrácení zboží.

Výměna / vrácení zboží  
V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, máte právo bez udání důvodu zboží vyměnit / vrátit v lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky jsou následující:

– zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (emailem na adresu joldanka@seznam.cz ).

– zákazník musí odeslat zásilku doporučeně na naši adresu (ne dobírkou) nejpozději do 14ti dnů od obdržení zásilky. Zákazník za zásilku ručí do doby převzetí do našich rukou, proto doporučujeme zásilku pojistit. Zasílací adresa je: Jolana Šmolíková Kmetiněves 59 Hospozín 27322

– vrácené zboží se musí jevit “jako nové”, tedy bez sebemenších známek poškození, opotřebení a znečištění. Zboží musí být navráceno v původním obalu, veškeré štítky, nálepky, loga atd. musí být stále pevně připevněny k výrobku.

Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené, provedeme výměnu nebo vrácení financí. V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z naší nabídky a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo ho uhradíme my, pokud vyměněná věc bude mít nižší hodnotu). V případě, že si zákazník přeje vrátit finance, musí v průvodním dopise napsat číslo účtu s žádostí o navrácení financí. Tato žádost musí být podepsaná. Vrací se pouze hodnota zakoupeného zboží, nikoliv poštovné. V případě, že zákazník nehradil u původní objednávky vzhledem k její výši poštovné, bude mu výše poštovného stržena z vrácené částky. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

Nárok na vrácení zboží zaniká v případě, že kupující nesplnil některou z výše uvedených podmínek.

Záruka / reklamace  
Naše výrobky jsou ruční výroby. Malé nedokonalosti jsou pro takový produkt typické. Pokud se však stane, že je výrobek vadný a reklamace bude vyřízena kladně, bude zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 2 roky. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem, dále na výrobky s kratší životní dobou než záruční dobou. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním či nesprávném užívání může být životnost textilních a jiných výrobků kratší než záruční doba.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. Zákazník také zodpovídá za nechtěné zboží až do doby přijetí vrácené zásilky zpět u nás. Ujistěte se, že použijete bezpečný způsob dopravy zásilky. Zároveň vám doporučujeme zásiku pojistit.

Před zasláním zpět na naši adresu doporučujeme, abyste nás zkontaktovali! Určíme vám reklamační číslo a pošleme vám reklamační protokol.. . Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Adresa pro zasílání reklamací je: Jolana Šmolíková Kmetiněves 59 Hospozín 27322

Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace:

– zboží je vráceno v původním obalu včetně veškerých štítků, nálepek, popisů apod.

– zboží je navráceno spolu s písemným oznámením vad obsahující též volbu nároku kupujícího

– navrácené zboží splňuje všechny ostatní podmínky uvedené v tomto odstavci (Záruka/ reklamace).

Ochrana osobních údajů  
J.B.J. Design respektuje Vaše soukromí. Zaručujeme, že vaše osobní údaje jako je vaše jméno, emailová adresa apod. jsou důvěrné, nebudou předána ke zpracováním třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob.

Vaše informace uchováváme na zabezpečené databázi. Pro úspešné vyřízení objednávky je nutné poskytnout prodávajícímu jméno kupujícího, adresu dodání, fakturační údaje, emailovou adresu a další. Objednáním v rámci internetového obchodu J.B.J. Design dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údaju pro vyřízení objednávky, platby, zprostředkování doručení zboží a archivování osobních údaju o kupujícím a jeho nákupech.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.